Privacy

FOOT life respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan FOOT life kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met FOOT life worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens FOOT life verwerkt en hoe FOOT life hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze privacy verklaring
 2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt FOOT life van u
 3. Waarvoor gebruikt FOOT life uw gegevens
 4. Met wie delen we uw persoonsgegevens
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van FOOT life
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

 

 1. Deze privacy verklaring 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die FOOT life van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van FOOT life, gaat u akkoord dat deze privacy verklaring van toepassing is op de door FOOT life verwerkte persoonsgegevens.

FOOT life behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van FOOT life terugvinden.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt FOOT life van u

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door FOOT life verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan FOOT life verstrekt 

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats of rijksregisternummer. Naast het vaststellen van de identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact te kunnen opnemen.

Medische gegevens – FOOT life verwerkt enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn voor levering en advies over de diensten en/of producten waarvoor u bij ons terecht kunt. Ook gegevens die nodig zijn om bij uw mutualiteit te kunnen declareren worden verwerkt.

Orders – FOOT life verwerkt informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen.

Gegevens mutualiteit – FOOT life houdt bij bij welke mutualiteit u aangesloten bent.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites en chat via onze website:

Bezoekersinformatie – www.footlife.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie houden we anoniem bij in logbestanden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. De logbestanden worden periodiek geleegd.

Cookies – Naast analytische cookies die www.footlife.be hiertoe bij bezoekers plaatst, worden ook functionele cookies gebruikt die ertoe dienen om de veiligheid en het gebruiksgemak van de website te verhogen. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Als u cookies uitschakelt dan zal dit invloed hebben op het gebruiksgemak van de website.

Contactformulier – Bezoekers kunnen contact opnemen met FOOT life via het contactformulier op onze website. Het contactformulier omvat een aantal verplichte velden, waaronder een veld voor de naam en het e-mail adres van de bezoeker zodat we contact met u kunnen opnemen.

Bestelformulier voor steunzolen – Bezoekers kunnen via een formulier op de website steunzolen nabestellen. De noodzakelijke registratie van klantgegevens door FOOT life beperkt zich tot de voor- en achternaam, aangevuld met de geboortedatum en het e-mailadres. De registratiegegevens worden door FOOT life gebruikt om de bestelling van een klant te kunnen verwerken en desgewenst toe te sturen.

Chatfunctie – Bezoekers kunnen via een zogenaamde chatfunctie berichten uitwisselen met FOOT life.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan FOOT life of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan FOOT life zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

 1. Waarvoor gebruikt FOOT life uw gegevens

FOOT life verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een behandelovereenkomst die u met FOOT life bent aangegaan. Houd er rekening mee dat het bestellen van onze diensten en/of hulpmiddelen  wordt gezien als een mondelinge overeenkomst.

Uw persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt, worden door FOOT life enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Contact – Indien nodig nemen we contact met u op naar aanleiding van een vraag van u via onze website, om een vervolgafspraak te plannen of om bijkomende informatie te vragen betreffende een dienst en/of product.

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – FOOT life hecht er belang aan dat u het hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij u en uw situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften maakt FOOT life gebruik van uw persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat u gebruikt zo goed mogelijk zijn werk doet. FOOT life verwerkt persoonsgegevens om samen met u vast te stellen of een hulpmiddel voldoet aan uw wensen. Dit kan plaats vinden op basis van telefonische ondersteuning maar het kan ook voorkomen dat een bezoek bij u thuis nodig is of dat u FOOT life bezoekt.

Levering van hulpmiddelen – Het kan voorkomen dat uw hulpmiddel via Bpost bij u wordt bezorgd. FOOT life gebruikt uw persoonsgegevens om uw bestelling zo spoedig mogelijk op het correcte adres te bezorgen.

Controles en aanpassingen – Indien u een hulpmiddel van FOOT life gebruikt kan het zijn dat het hulpmiddel van tijd tot tijd controle nodig heeft en/of aangepast dient te worden. FOOT life houdt bij wanneer het tijd is voor een controle en zal u daarvan op de hoogte brengen. Daarnaast wordt bijgehouden welke aanpassingen gedaan worden.

Declareren bij de mutualiteit – Indien de declaratie van uw hulpmiddelen via uw mutualiteit verloopt stelt FOOT life de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende mutualiteit.

 

 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens

Voorschrijvers – U bent natuurlijk niet zomaar bij FOOT life terecht gekomen. Vaak bent u doorverwezen door een huisarts of specialist. Wij vinden het belangrijk dat de voorschrijver op de hoogte wordt gehouden over de verstrekking van het hulpmiddel en het gewenste resultaat. In dit kader kan het zijn dat FOOT life persoonsgegevens terugkoppelt naar de betreffende voorschrijver.

Mutualiteit – Indien de declaratie van uw hulpmiddelen verloopt via de mutualiteit stelt FOOT life de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende mutualiteit. 

Leveranciers – FOOT life deelt uw gegevens nooit met leveranciers of onderaannemers van hulpmiddelen.

Post – Voor het bezorgen van uw bestelling maakt FOOT life gebruik van Bpost. Bpost gebruikt enkel uw gegevens voor het leveren van uw bestelling.

Dochteronderneming FOOT life Nederland – FOOT life kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met onze dochteronderneming FOOT life Nederland in Heerlen wanneer de verwerking door deze onderneming noodzakelijk is voor het vervaardigen van het hulpmiddel dat voor u is aangemeten.

 

 1. Uw rechten

U heeft het recht om op te vragen welke gegevens FOOT life van u heeft opgeslagen. U dient deze aanvraag schriftelijk of per e-mail te doen via onderstaande contactgegevens.

FOOT life

Ilona Jacobs

Ringlaan 52 bus 1

3550 Zolder

administratie@footlife.be

 

FOOT life stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. FOOT life brengt hiervoor geen kosten in rekening.

U kunt altijd aangeven dat bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden. Dit kan via bovenstaande contactgegevens of telefonisch op nummer 011-80 00 92.

Ook kunt u aangeven dat FOOT life uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. We kunnen wel altijd uw dossier stoppen zodat er geen verdere opvolging en/of communicatie meer plaatsvindt van FOOT life naar u.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via CBPL, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

 1. Veiligheidsbeleid van FOOT life

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft FOOT life een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen FOOT life worden ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle medewerkers die binnen FOOT life persoonsgegevens verwerken gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen uw begrip – Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – FOOT life zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig. Hierbij geldt een termijn van 20 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de toezichthoudende autoriteit. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die FOOT life heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

 

 1. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

FOOT life verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, websites,… van FOOT life te gebruiken.

 

 1. Contactgegevens

Contactlocatie:

FOOT life

Ringlaan 52 bus 1

3550 Zolder

011 – 80 00 92

administratie@footlife.be

 

Maatschappelijke zetel:

ABST Orthopedie Goos bvba

Grote Hemmenweg 174

3520 Zonhoven

Ondernemingsnummer 0829.501.042